kalanjali_200
Comments
2
Recommend
1
Views
1458
‚¢“Ÿµ¿ N¬ÁyNŸÄu©§ŒÕ¢©ð Æ«ŸµÄÊ¢ ÂÕq
JX¶¾éª¯þq’à ªÃ@Áx¦¢œË ¹NÅÓX¾²ÄŸþ “’¹¢Ÿ±¿¢
å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ, ÊÖu®ý-{Õœä:- ‚¢“Ÿµ¿ N¬Áy-N-ŸÄu-©§ŒÕ¢(\§Œâ)©ð œË¤ñx«Ö ÂÕq’à ƫ-ŸµÄÊ Â¹@ÁÊÕ Ÿ¿Öª½-NŸ¿u ŸÄyªÃ “X¾„ä-¬Á-åX-šÇdª½Õ.- Åç©¢-’ú ¦µÇ³Ä ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ ¬ÇÈ ®¾¢ÍÃ-©-¹שÕ, Æ«-ŸµÄE œÄ.-ªÃ@Áx-¦¢œË ¹N-ÅÃ-“X¾-²ÄŸþ X¾J-¬ð-Cµ¢*, ª½*¢-*Ê -'Æ«-ŸµÄÊ NŸ¿u ‚ª½¢¦µ¼ NÂÃ-²Ä©ÕÑ- “’¹¢Ÿ±ÄEo ‚ N¬Áy-N-ŸÄu-©§ŒÕ¢ ÂÕqÂ¹× JX¶¾-éª-¯þq’à B®¾Õ-¹עC.- ªÃ@Áx-¦¢-œËÂË ¤Äª¸½u-“X¾-ºÇ-R¹ ª½ÖX¾-¹-©pÊ Â¹NÕ-šÌ©ð ®¾¦µ¼Õu-©Õ’à ƫ-ÂìÁ¢ ¹Lp¢-*¢C.- ¨ „äÕª½Â¹× ‚§ŒÕÊ N¬Ç-È©ð •Jê’ Â¹NÕšÌ ®¾«Ö-„ä-¬Á¢©ð ¤Ä©ï_-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¦ÕŸµ¿-„ê½¢ ¦§ŒÕ-©Õ-ŸäJ „ç-@Çxª½Õ.- 骢œ¿Õ Ÿ¿¬Ç-¦Çl-©Õ’à ¨ Æ«-ŸµÄÊ Â¹@ÁÊÕ ¤ñšËd ¡ªÃ-«á©Õ Åç©Õ’¹Õ -«-Jz-šÌ©ð ¹Ø-œÄ ŠÂ¹ ÂÕq’à B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©Êo œË«Ö¢œþ …¢C.- ÆC Âê½u-ª½ÖX¾¢ ŸÄ©a-©äŸ¿Õ.-
Your Rating:
-
Overall Rating:
4.1
Saisivaram Dantu
02:28 PM
ఇది చాలా శుభపరిణామము. వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన మన మధురమైన తెలుగు బాష నేడు పాలకులు మరియు ప్రజల నిర్లక్ష్యం వల్ల అతి దీనావస్థలో ఉంది. గరికపాటి నరసింహారావు గారు, చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారు, రాళ్లబండి కవితా ప్రసాద్ గారు, మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గారు వంటి ఇత్యాది అతి కొద్ది మంది సరస్వతి పుత్రులు కోడికట్టి పోతున్న తెలుగు బాష వెలుగు దివ్వెలను తమ చిట్టి చేతులతో కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి మహానుభావులకు నా వందనాలు. తెలుగు భాషా వైభవాన్ని సుసంపన్నము చేసిన అతి ప్రాచిన కళ ఈ అవధాన ప్రక్రియ. తెలుగు వారికీ మాత్రమే సొంతమైన, సాధ్యమైన ఈ అవధాన ప్రక్రియని ప్రచుర్యం లోనికి తేవడానికి ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ వారు దూరవిద్య ద్వారా పూనుకోవడం ఎంతైనా అభినందించదగ్గ ప్రయత్నం . అలాగే ప్రాధమిక విద్యా స్థాయి నుండి తెలుగు పాఠ్యంశాన్ని తప్పనిసరి చేయవలసినదిగా అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలలకు, కళాశాలలకు ఉత్తర్వులు జరిచేసి అది ఖచ్చితంగా అమలు జరిగేల చూడవలసిన భాద్యత ప్రజలు ప్రభుత్యం పైన వున్నది. ఇది తప్పకుండ జరుగుతుందని ఆశిస్తూ ......
Saisivaram Dantu
01:15 PM
ఇది చాలా శుభపరిణామము. వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన మన మధురమైన తెలుగు బాష నేడు పాలకులు మరియు ప్రజల నిర్లక్ష్యం వల్ల అతి దీనావస్థలో ఉంది. గరికపాటి నరసింహారావు గారు, చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారు, రాళ్లబండి కవితా ప్రసాద్ గారు, మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గారు వంటి ఇత్యాది అతి కొద్ది మంది సరస్వతి పుత్రులు కోడికట్టి పోతున్న తెలుగు బాష వెలుగు దివ్వెలను తమ చిట్టి చేతులతో కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి మహానుభావులకు నా వందనాలు. తెలుగు భాషా వైభవాన్ని సుసంపన్నము చేసిన అతి ప్రాచిన కళ ఈ అవధాన ప్రక్రియ. తెలుగు వారికీ మాత్రమే సొంతమైన, సాధ్యమైన ఈ అవధాన ప్రక్రియని ప్రచుర్యం లోనికి తేవడానికి ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ వారు దూరవిద్య ద్వారా పూనుకోవడం ఎంతైనా అభినందించదగ్గ ప్రయత్నం . అలాగే ప్రాధమిక విద్యా స్థాయి నుండి తెలుగు పాఠ్యంశాన్ని తప్పనిసరి చేయవలసినదిగా అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలలకు, కళాశాలలకు ఉత్తర్వులు జరిచేసి అది ఖచ్చితంగా అమలు జరిగేల చూడవలసిన భాద్యత ప్రజలు ప్రభుత్యం పైన వున్నది. ఇది తప్పకుండ జరుగుతుందని ఆశిస్తూ ......

-“{®¾Õd -«á®¾Õê’®Ï -Æ-„äÕt-¬Çª½Õ!

ƹˆœ¿ ’¹•¢ ®¾n©¢ ª½Ö.-©Â¹~-¹×-åXj-«Ö˜ä.- ƢŌšË N©Õ-„çjÊ ¦µ¼ÖNÕ ÅŒ«ÕŸ¿E ÊNÕt¢* ŠÂ¹ “X¾«áÈ ®¾¢®¾n EªÃy-£¾Ç-Â¹×©Õ N“¹-ªá¢Íê½Õ. 1980 Ÿ¿¬Á¹¢ ÊÕ¢* ƒX¾pšË «ª½Â¹Ø ‡Â¹-ªÃ©ÂíDl Nœ¿-ÅŒ-© „ÃK’à ÆNÕt- ª½Ö.-Âî{Õx „çÊ-êÂ-®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ.-

‡Fd‚ªý ®¾Õ•©Â¹× ͌ժ½Õ’Ã_ \ªÃp{Õx

‡Fd-‚ªý ®¾Õ•© X¾Ÿ±¿Â¹¢ Æ«Õ-©Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à >©Çx©ð ÆÂîd-¦ª½Õ 2Ê E§çÖ-•-¹-«-ªÃ_-EÂË ŠÂ¹ ¬ÁÙŸ¿l´-•© ꢓŸ¿¢ (¤Äx¢{Õ) “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍÃ-©E >©Çx §ŒÕ¢“Åâ’¹¢ Eª½g-ªá¢-*¢C.- ¨„äÕ-ª½Â¹× §ŒáŸ¿l´-“¤Ä-A-X¾-C-Â¹Ê \ªÃp{Õx Íä²òh¢C.-

“Ÿ¿Nœ¿..’¹œ¿Gœ¿

ŠÂ¹-¯Ãœ¿Õ Ÿ¿ÂË~-ºÇC ªÃ³ÄZ-©Â¹× ÅŒ©-«Ö-E-¹¢’à „ç©Õ-’í¢-CÊ “Ÿ¿Nœ¿ N¬Áy-N-ŸÄu-©§ŒÕ¢ “X¾A†¾e ¯äœ¿Õ ¤ÄÅÃ--@Ç-EÂË C’¹-èÇ-J¢C.- “ŸÄNœ¿ ¦µÇ†¾©Õ, ®¾¢®¾ˆ%A ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÖ© X¾J-ª½Â¹~º ©Â¹~u¢’Ã.-.- \ªÃp-˜ãjÊ ¨ «JqšÌ ¯äœ¿Õ NŸÄu-ª½Õn-©äx¹ ¹-@Ç-N-£ÔÇ-Ê¢’à «ÖJ¢C.-

ª½-ÍŒaéÂÂˈ-Ê -•-œÎp-¤òª½Õ

>©Çx X¾J-†¾-ÅŒÕh©ð ¤òª½Õ ª½ÍŒa-éÂ-Âˈ¢C.- ƒX¾p-šËÂÌ \@Áx-ÅŒ-ª½-¦œË ¤ÄÅŒÕ-¹×-¤ò-ªáÊ «u«-£¾Éª½ ¬ëjL Âê½-º¢’à ÆN-FA ¹ØX¾¢©Ç «ÖJÊ •œÎp©ð «ª½_ N¦µä-ŸÄ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ª½’¹Õ-©Õ-ÅŒÖ¯ä …¢šÇªá.