Radiance
Comments
3
Recommend
19
Views
39980
Šê N«Ö¯Ã“¬Á§ŒÖEÂË éª¢œ¿Õ æXªÃx!
ꢓŸ¿ Eª½g§ŒÖEo “X¾AX¶¾ÕšË²Äh¢, -¯Ãu-§ŒÕ²Än-¯Ã-EÂË -„ç-@Ç-h¢ : CTy•§ýÕ
¨¯Ãœ¿Õ, å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ: ¬Á¢³Ä-¦Ç-Ÿþ-©ðE ªÃ°-„þ-’âDµ ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ N«Ö-¯Ã-“¬Á-§ŒÖ-EÂË ‡Fd-‚ªý æXª½Õ åX{d-œÄEo Ââ“é’®ý ÅŒª½-X¶¾ÛÊ B“«¢’à “X¾A-X¶¾Õ-šË-²Äh-«ÕE, ¨ Æ¢¬ÇEo ªÃ†¾Z …ÊoÅŒ ¯Ãu§ŒÕ-²Än-Ê¢©ð ®¾„Ã©Õ Íä²Äh-«ÕE Ââ“é’®ý ¤ÄKd ªÃ†¾Z-«u-«-£¾É-ªÃ© ƒ¯þ-͵ÃJb CTy-•-§ýÕ-®Ï¢’û ÅçL-¤Äª½Õ.- Šê N«Ö-¯Ã-“¬Á-§ŒÖ-EÂË éª¢œ¿Õ æXª½Õx ‡©Ç åXœ¿-ÅÃ-ª½E ‚§ŒÕÊ ‚¬Áaª½u¢ “X¾Â¹-šË¢-Íê½Õ.- Ââ“é’-®ýåXj ¹¹~-Åî¯ä ꢓŸ¿ “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ¨ ÍŒª½uÂ¹× CT¢-Ÿ¿E N«Õ-Jz¢-Íê½Õ.- ‚C-„ê½¢ ®ÏÂË¢-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ©ð ¤ÄKd ®¾¦µ¼uÅŒy Ê„çÖŸ¿Õ, ®¾«Õ-Êy§ŒÕ ¹NÕšÌ ®¾«Ö-„ä-¬Ç© ®¾«Ö-„ä¬Á¢ ÆÊ¢-ÅŒª½¢ CTy-•-§ýÕ-®Ï¢’û N©ä-¹-ª½Õ-©Åî «ÖšÇx-œÄª½Õ.- ¬Á¢³Ä-¦ÇŸþ N«Ö-¯Ã-“¬Á-§ŒÖ-EÂË ªÃ°-„þ-’âDµ æXª½ÕÊÕ E¦¢-Ÿµ¿-Ê© “X¾ÂÃ-ª½„äÕ Eª½g-ªá¢-ÍŒ’à ²òE§ŒÖ “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍÃ-ª½E, ƒ¯äo@Áx ÅŒªÃyÅŒ ŸÄEE «ÖªÃa-©E Eª½g-ªá¢-ÍŒœ¿¢ ÅŒ’¹-Ÿ¿E, DEåXj å£jÇÂî-ª½ÕdÂ¹× „ç@Á-ÅÃ-«ÕE Íç¤Äpª½Õ.- Åç©¢-’ú «áÈu-«Õ¢“A ê®Ô-‚ªý ®¾y§ŒÕ¢’à «©-®¾-©ÊÕ “¤òÅŒq-£ÏÇ-®¾Õh-¯Ão-ª½E, ÆC ªÃèÇu¢-’¹-N-ª½Õ-Ÿ¿l´-«ÕE ‚§ŒÕÊ Ÿµ¿y•-„çÕ-ÅÃhª½Õ.- ÅŒ«Õ ¤ÄKd «áÈu-«Õ¢-“ÅŒÕ©Õ ‡«ª½Ö ƒ©Ç Í䧌Õ-©ä-Ÿ¿E Íç¤Äpª½Õ.- ¨ X¶ÏªÃ-ªá¢-X¾Û-©åXj ®¾ÅŒyª½ ÍŒª½u B®¾Õ-Âî-¹-¤òÅä ¯Ãu§ŒÕ-²Än-¯ÃEo ‚“¬Á-ªá-²Äh-«ÕE ÅçL-¤Äª½Õ.- ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à X¶ÏªÃ-ªá¢-X¾Û-©åXj X¶ÏªÃu-Ÿ¿Õ-Íäæ®h ¬Ç®¾-Ê-®¾-¦µÇ-X¾A, «Õ¢œ¿L ͵çjª½tÊÕx ÍŒª½u©Õ B®¾Õ-Âî-„ÃL, ÂÃF ƒÂ¹ˆœ¿ X¾J-®ÏnA ÅŒCy-ª½Õ-Ÿ¿l´¢’à …¢C.- „ê½Õ ÆCµ-Âê½ ¤ÄKdÂË ÆÊÕ-¹Ø-©¢’à …¢œË èÇX¾u¢ Í䮾Õh-¯Ão-ª½E CTy-•§ýÕ ‚ªî-XÏ¢-Íê½Õ.- X¶ÏªÃ-ªá¢X¾Û Eªî-Ÿµ¿Â¹ XÏšË-†¾-ÊxÊÕ EKgÅŒ Â颩ð X¾J-†¾ˆ-J¢-Íä©Ç ¤Äª½x-„çÕ¢-{Õ©ð ÍŒ{d ®¾«-ª½-ºÂ¹× ꢓŸ¿¢åXj ŠAhœË Åç²Äh-«ÕE ‚§ŒÕÊ Íç¤Äpª½Õ.- «Õ>x®ý ¤ÄKd «Õ£¾É-ªÃ-†¾Z©ð ¦µÇ•-¤ÄÅî ©ð¤Ä-ªá-ÂÃK ŠX¾p¢Ÿ¿¢ ¹ן¿Õ-ª½Õa-¹ע-Ÿ¿E CTy-•§ýÕ ‚ªî-XÏ¢-Íê½Õ.- ‚ ªÃ†¾Z¢©ð N¬Çy®¾ X¾K¹~ •J-T-Ê-X¾Ûpœ¿Õ «Õ>x®ý ¤ÄKd DEÂË £¾É•-ª½Õ-’Ã-¹עœÄ ¦µÇ•-¤ÄÂ¹× X¾ªî¹~¢’à «ÕŸ¿lÅŒÕ ƒ*a¢-Ÿ¿E Íç¤Äpª½Õ.- œµËMx ¬Ç®¾-Ê-®¾¦µ¼ ‡Eo-¹-©ðxÊÖ ¦µÇ•-¤ÄÊÕ é’L-XÏ¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Æ¹ˆœ¿ «Õ>x®ý ¤òšÌ Íäæ® «Üu£¾Ç¢Åî …¢Ÿ¿-¯Ãoª½Õ.- Åç©¢-’Ã-º©ð ¨ ¯ç© 28 ÊÕ¢* ®¾¦µ¼uÅŒy Ê„çÖŸ¿Õ Âê½u-“¹-«ÖEo ¦ÖÅý-²Än-ªá©ð «á«Õt-ª½¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-ÍÃ-©E Eêªl-P¢-*-Ê{Õx ÅçL-¤Äª½Õ.-
Your Rating:
-
Overall Rating:
2.2
ప్రభాకరరావు
01:45 PM
దిగ్గీ రాజాగా పిలుచుకునే ఈ పెద్దాయనకు ఎంత ప్రాధమిక జ్ఞానం ఉందొ తెలుస్తుంది. బహుశా ఈయన చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ కు వెల్లినప్పుడయిన టెర్మినల్ పేర్లు చదివి ఉండరు. ఏమి చేస్తారు సోనియా గారు ఇలాంటి లీడర్స్ ను కాంగ్రెస్ రథ సారధులుగా పెట్టి.
M srinivasa rao
11:00 AM
దేశం మొత్తం కాంగ్రెస్ సొంత ఆస్తి కాదు అన్ని ప్రోజేక్ట్లకు రాజీవ్, ఇందిరా పేర్లు పెట్టటానికి. అయినా ఇంకా వేరే ప్రొబ్లెమ్స్ ఏమి లేనట్లు అదే పట్టుకు వెల్లడుతున్నారు. TDP వాళ్ళు కూడా ఒక పాయింట్ అర్ధం చేసుకోవాలి ఎన్టీఆర్ ఒక్కడే లీడర్ కాదు ఎంతమంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ రాష్ట్రం లో ఉన్నారు వారి గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా. గవర్నమెంట్ ఎవరిదైతే వాళ్ళు వారి పార్టీ, వారి కుటుంబ నాయకుల పేర్ల గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తే, కాంగ్రెస్ కి TDP కి తేడా ఏంటి? టంగుటూరి, అల్లూరి, గురజాడ, కందుకూరి లాంటి వాళ్ళకి మనమేం చేస్తున్నాం?
జీ.ఎస్. sarma
09:28 AM
పాపం ఆయనకు తెలియ దేమో. చెన్నై విమానాశ్రయానికి, బెంగళూరు విమానాశ్రయాలకి రెండు పేరులు వున్నాయి. శ్రీ కామరాజ్, అన్నాదురై పేర్లు తమిళులు పెట్టుకున్నారు. అయినా, ఎవరిని అని ఎం లాభం? మనలో సఖ్యత కొరవడినప్పుడు. ఇలాగే కొట్టుకు చస్తూ ఉందాం!

‡¢-A-*a¯Ã ®¾êª!

ªÃèä¢-“Ÿ¿-Ê-’¹ªý ®¾Jˆ©ü X¾J-Cµ©ð ª½Ö.-50 -©Â¹~© ÆGµ-«%Cl´ X¾EE “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ’¹ÕÅäh-ŸÄª½Õ ®ÏŸ¿l´-«Õ-§ŒÖuœ¿Õ. ‚ X¾EE X¾J-Q-L¢-*Ê Âêíp-êª-{ªý ƹˆœ¿ Eª½g-ªá¢-*Ê ŸÄE-¹¢˜ä Ō¹׈« Ÿµ¿ª½Â¹× X¾E-X¾Ü-ª½h-«Û-Ōբ-Ÿ¿E ¦µÇN¢-ÍÃœ¿Õ. ¹OÕ-†¾¯þ åX¢ÍÃ-©-¯Ãoœ¿Õ.-

“¹«Õ¦Dl´Â¹ª½º ‚¬Á©Õ

ÆÊ-Cµ-ÂÃ-J¹ EªÃt-ºÇ©Õ, ©äÆ-«Û{x “¹«Õ-¦-Dl´-¹-ª½-ºÊÕ «ÕSx Å窽-OÕ-Ÿ¿Â¹× ÅçÍäa¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃ†¾Z “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ®ÏŸ¿l´-«Õ-«Û-Ōբ-œ¿-{¢Åî ’¹ÅŒ¢©ð Ÿ¿ª½-‘Ç®¾Õh Í䮾Õ-ÂíE …Êo Ê’¹-ª½-“X¾-•©Õ ‚®¾-ÂËh’à ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.-

’¹•-„Ã-£¾Ç-Ê¢åXj „çÖ¹~-“X¾-ŸÄ-ªáE

Aª½Õ-ÍÃ-ÊÖª½Õ ¡X¾-ŸÄt-«B Æ«Õt-„ÃJ ÂÃKh¹ “¦£¾Çôt-ÅŒq-„éðx ¦µÇ’¹¢’à ‚C-„ê½¢ ªÃ“A ’¹•-„Ã-£¾Ç-Ê-殫 ʧŒÕ-¯Ã-Ê¢-Ÿ¿-¹-ª½¢’à ²ÄT¢C.- ’¹•-„Ã-£¾Ç-Ê¢åXj Æ«Õt-„ê½Õ ¡«Õ-£¾É-©ÂÌ~t ª½ÖX¾¢©ð Ÿ¿ª½zÊ¢ ƒÍÃaª½Õ.-

«®¾-A-’¹%-£¾É©ðx ²ù¹-ªÃu©Õ

“X¾¦µ¼ÕÅŒy «®¾A ’¹%£¾É©ðx ²ù¹-ªÃu© „çÕª½Õ-’¹Õ-Ÿ¿-©Â¹× “X¾Åäu¹ “¬ÁŸ¿l´ B®¾Õ-¹ע-{Õ-Êo{Õx ªÃ†¾Z ²Ä¢X¶ÏÕ¹ ®¾¢êÂ~«Õ, TJ-•Ê ¬ÇÈ «Õ¢“A ªÃ„ç© Âˬð-ªý-¦Ç¦Õ ƯÃoª½Õ.- ¦ÕŸ¿l-«ª½¢ P„ê½Õ ŸÄ„Ã->-’¹Öœç¢ “’ëբ-©ðE ²Ä¢X¶ÏÕ¹ ®¾¢êÂ~«Õ ¦ÇL-¹© “X¾Åäu¹ «®¾-A-’¹%-£¾ÉEo...