Comments
11
Recommend
4
Views
23607
êÂ-ŸÄªý¯ÃŸ±þ ‚©§ŒÕ¢ ®¾Õª½ÂË~ÅŒ¢: ‰‰šÌ EX¾ÛºÕ© ¦%¢Ÿ¿¢ E„äC¹
CMx:- …ÅŒh-ªÃ-È¢-œþ©ð 2013©ð HµÂ¹-ª½-„çÕiÊ «ª½-Ÿ¿©Õ «*a-Ê-X¾p-šËÂÌ £ÏÇ«Õ-Tª-½Õ-©ðxE êÂ-ŸÄ-ªý-¯ÃŸ±þ ‚©§ŒÕ¢ X¾Û¯Ã-Ÿ¿Õ©Õ åXŸ¿l’à Ÿç¦s-A-Ê-©ä-Ÿ¿E ‰‰šÌ «Õ“ŸÄ®ý EX¾Û-ºÕ© ¦%¢Ÿ¿¢ ÅäLa¢C.- ¨ „äÕª½Â¹× ¦µÇª½ÅŒ X¾ÛªÃ-ŌŌy ®¾¢®¾n(\‡®ý‰)Â¹× “¤ÄŸ±¿-NÕ¹ E„ä-C-¹ÊÕ Æ¢Ÿ¿-èä-®Ï¢C.- -'‰‰šÌ «Õ“ŸÄ®ý EX¾Û-ºÕ© ¦%¢Ÿ¿¢ ¨ “¤Ä¢ÅÃEo «âœ¿Õ-²Äª½Õx ¹~׺¢’à X¾J-Q-L¢* “¤ÄŸ±¿-NÕ¹ E„ä-C-¹ÊÕ Æ¢Ÿ¿-èä-®Ï¢C.- ‚©-§ŒÖ-EÂË åXŸ¿l’à ʆ¾d-„äÕOÕ •ª½-’¹-©ä-Ÿ¿E ÅäLa¢CÑ- ÆE \‡®ý‰ …Êo-ÅÃ-Cµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ æXªíˆ-¯Ãoª½Õ.-
Your Rating:
-
Overall Rating:
4.6
sannidisrihari
04:40 PM
aadevuduunnadu
వేదగిరిరావు
04:39 PM
ఆది శంకరాచార్య వారు నిర్మించిన ఈ ఆలయాని కి IIT సర్టిఫికేట్ అవసరమా !!!!!!!
riyazuddin
04:19 PM
శివోహం......
సురేష్
03:43 PM
ఓం నమః శివాయ !
KALLA VIJAYA కృష్ణ
12:03 PM
అంత పరమ శివుడి దయ...
DARLA VENKATESWRLU
11:53 AM
శివుని ఆజ్ఞ లేకుండా ఏమి జరగదు , చాల సంతోషం .
Shivani
11:34 AM
this is good news for all us
Ramya sri
11:34 AM
woooh...! done a great job..
yogeshwari
11:32 AM
wah.. gud info,...
yogeshwari
11:14 AM
Haiiii....!!! having done a good job made me so glad that there is no need to worry about such a holy nd sacred place for indians..
వి.వి.రామమోహనరావు
07:57 AM
కేదారనాద్ పునాదులు పెద్దగా దెబ్బతినలేదన్నారు .బాగా సంతోశంగావుమ్ది.