Comments
9
Recommend
3
Views
3272
¹©o©ü -‡-¢.-‡-¯þ.ªÃ§ýÕÂË Â¹FošË Oœîˆ©Õ
CMx:- B“«-„Ã-Ÿ¿Õ© ÂéÕp©ðx «Õ%A-Íç¢-CÊ Â¹©o©ü «áF¢-“Ÿ¿-¯ÃŸ±þ ªÃ§ýÕ (-‡¢.-‡-¯þ.ªÃ-§ýÕ)Â¹× X¾ÜJh å®jE¹ ©Ç¢ÍµŒ-¯Ã-©Åî ’¹Õª½Õ-„ê½¢ ƢŌu-“ÂË-§ŒÕ©Õ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ.- ‚§ŒÕÊ ¦µÇªÃu XÏ©x-©-Åî-¤Ä{Õ å®jE-¹-Ÿ¿--@Ç© “X¾ŸµÄ-¯Ã-Cµ-ÂÃJ Ÿ¿Msªý ®Ï¢’û, ƒÅŒª½ ®ÔE-§ŒÕªý ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ, «¢Ÿ¿-©ÇC •Ê¢ ƢŌu-“ÂË-§ŒÕ©ðx ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ.- ªÃ†ÔZ§ŒÕ éªjX¶Ï-©üq©ð X¾E-Íä-®¾ÕhÊo «áF¢-“Ÿ¿-¯ÃŸ±þ ªÃ§ýÕ ’¹º-ÅŒ¢“ÅŒ C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à §ŒáŸ¿l´ 殄à ¬÷ª½u X¾ÅŒÂ¹¢ Æ¢Ÿ¿Õ-¹×Êo «Õª½Õ-¯Ãœä B“«-„Ã-Ÿ¿Õ-©Åî •J-TÊ ¤òªÃ-{¢©ð «Õ%A Íç¢CÊ ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä.-

²òE-§ŒÖ-’âDµ ®¾¢-ÅÃX¾¢: ¹-©o©ü «áF¢-“Ÿ¿-¯ÃŸ±þ ªÃ§ýÕ «Õ%A X¾{x \‰-®Ô®Ô ÆŸµ¿u-¹~×-ªÃ©Õ ²òE-§ŒÖ-’âDµ ®¾¢ÅÃX¾¢ «u¹h¢ Íä¬Çª½Õ.- ¨ „äÕª½Â¹× ªÃ§ýÕ ¦µÇª½u “XϧŒÖ¢-Â¹Â¹× ‚„çÕ «uÂËh-’¹ÅŒ ®¾¢Ÿä¬Á¢ X¾¢¤Äª½Õ.- -'F ¦µ¼ª½h Oª½ «Õª½º¢ ’¹ÕJ¢* NÊo-X¾pšË ÊÕ¢* ¯Ã ‚©ð-ÍŒ-Ê-©Fo F ¹×{Õ¢¦¢ ÍŒÕ{Öd¯ä Aª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá.- F ¦µ¼ª½h Ÿä¬Á-¦µ¼ÂËh ‡¢Ÿ¿-JÂî ®¾Öp´Jh-E-®¾Õh¢C.- ‚§ŒÕÊ «Õª½º¢ ÍŒJ-“ÅŒ©ð *ª½-²Än-ªá’à EL-*-¤ò-ŌբCÑ- ÆE Æ¢Ÿ¿Õ©ð ÅçL-¤Äª½Õ.-

Your Rating:
-
Overall Rating:
4.4
కమలాకర్ కొంపెల్లి
01:59 PM
సెల్యూట్ to రియల్ హీరో . జై హింద్
కమలాకర్ కొంపెల్లి
01:57 PM
సెల్యూట్ to రియల్ హీరో . దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించిన వీర జవాన్లకు శిరస్స్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను . మీ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని , మీ కుటుంబ సభ్యులకు దేవుడు ఎంతో ఆత్మ స్థార్య్యాన్ని ఇవ్వాలని మనసారా కోరుకొంటున్నాను . జై హింద్ .
రమణ
01:49 PM
మీ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, మీ కుటుంబ సభ్యులకు దేవుడు ఎంతో మానశిక ధర్యం ఇవ్వాలని మనసార కోరుకుంటున్నాను.
రమణ
01:16 PM
మీ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, మీ కుటుంబ సభ్యులకు దేవుడు ఎంతో మానశిక ధర్యం ఇవ్వాలని మనసార కోరుకుంటున్నాను.
naveen
01:03 PM
సేలుటే m .n రాయ్, jay hind
Ravikiran
12:10 PM
సెల్యూట్ తో mr.రాయ్.వే షౌల్ద్ give strict doss తో కంట్రీస్ లికె పాకిస్తాన్.సో మెనీ టైమ్స్ ఔర్ government హద వర్నెద్ నాట్ తో make fire.It is better తో finish as we did in 1971.
nagendra
11:25 AM
my pranams to your feets .jay hind
RAMGOUD
10:18 AM
SELUTE m.n ray
మని prasad
10:09 AM
సైలుట్ తో రేయ్ సర్ వే మిస్ యు సర్ బట్ యు గివె అ బర్త్ తో అల్ ఇండియాన్స్