మీ ఆరోగ్య సమస్యలను పోస్టుకార్డు మీదే, క్లుప్తంగా,
స్పష్టంగా రాయండి.

సమస్య-సలహా
సుఖీభవ,
ఈనాడు కాంపౌండ్‌,
సోమాజిగూడ,
హైదరాబాద్‌- 500082.


£¾Çô-NÕ-§çÖ -«Öª½_¢
X¾®ÏŸ¿¢Åé ¦ÇŸµ¿-©Â¹× ê„çÖ-NÕ©Çx
©x-©Â¹× Ÿ¿¢ÅÃ©Õ «Íäa ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‡¯îo ¦ÇŸµ¿©Õ X¾©-¹-J-²Ähªá. «áÈu¢’à Nêª-ÍŒ-¯Ã©Õ. ‚¹×-X¾-ÍŒa’à ƫÛ-Ōբ-šÇªá. «áœËf Šª½Õ-®¾Õ-¹×-¤ò-ŌբC. ¹×RxÊ ÂîœË-’¹Õ-œ¿Õf©Ç Ÿ¿ÕªÃy-®¾Ê. *’¹Õ@ÁÙx „Ã* …¢šÇªá. „äœË X¾{d-©äª½Õ. ÍŒ©xšË X¾ŸÄ-ªÃl´©ä ƒ†¾d-X¾-œ¿-Åê½Õ. ¨ Gœ¿f-©Â¹× ê„çÖ-NÕ-©ÇxÊÕ 30 ¤ñ˜ã-Fq©ð 4 ’¹¢{-©Â¹× ŠÂ¹ œî®¾Õ ÍíX¾ÛpÊ 1, 2 ªîV©Õ „ÃœËÅä ¦ÇŸµ¿©Õ ÅŒT_-¤ò-Åêá.
cinema-300-50.gif
sthirasthi_300-50.gif